گزارشات حرفه ای از عملکرد پروژه ها
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
گزارشات حرفه ای از عملکرد پروژه ها (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
برنامه ریزی مهندسی در پروژه های EPC
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
برنامه ریزی مهندسی در پروژه های EPC (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت زمانبندی در پروژه EPC
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
مدیریت زمانبندی در پروژه EPC (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار دروه های پیش رو (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) در اکسل
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) با نرم افزار اکسل (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
داشبوردهای مدیریتی در Microsoft Excel
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
بانک های اطلاعاتی، گزارشات و داشبوردهای مدیریتی در Microsoft Excel (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارشناس حرفه ای در  Excel (پایه تا پیشرفته)
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
کارشناس حرفه ای در  Excel (پایه تا پیشرفته) (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera6.0 ( پایه و پیشرفته)
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
کارگاه کاربردی نرم افزار  Primavera6.0 (پایه و پیشرفته) (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار دروه های پیش رو (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
كارگاه عملي تهیه و تدوين برنامه پروژه به صورت کارگاهی
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
كارگاه عملي تهیه و تدوين برنامه پروژه به صورت کارگاهی (آموزش های عمومی) (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
برنامه ریزی و کنترل پروژه در سایت پروژه های اجرایی
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
سرفصل های دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در سایت پروژه های اجرایی (آموزش های عمومی) (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 4 7