کارگاه تخصصی نرم افزار(MSP-2013) 
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
کارگاه تخصصی نرم افزار(MSP-2013) (آموزش های عمومی) / مدیریت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه تدوین ساختار شکست کار (WBS)
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
کارگاه تدوین ساختار شکست کار (WBS) (آموزش های عمومی) / مدیریت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها (آموزش های عمومی) / مدیریت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز ساخت( اجرا )
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز ساخت( اجرا ) (آموزش های عمومی) / مدیریت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی (آموزش های عمومی) / مدیریت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اصول و فنون تهيه پيشنهاد فني و مالي
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
اصول و فنون تهيه پيشنهاد فني و مالي (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
تشخيص صلاحيت پيمانكاران و تأمين كنندگان پروژه ها
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
تشخيص صلاحيت پيمانكاران و تأمين كنندگان پروژه ها (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت قرارداد‌های BOT، BOO، BOOT وPPP
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۱-۱۳۹۶
مدیریت قرارداد‌های BOT، BOO، BOOT وPPP (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۱۹-۱۳۹۶
چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟ (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 4 5 7