Mobile menu
یکشنبه, 24 شهریور 1387 ساعت 01:00

مشاوره ی مدیریت پروژه

این مورد را ارزیابی کنید
(26 رای‌ها)

 

 مدیریت پروژه کافی نیست!

استانداردهای عملیاتی مدیریت برنامه (2013)، مدیریت پورتفولیو (2013)، مدل سرآمدی مدیریت پروژه سازمانی (2008)، پیکره دانش مدیریت پروژه (2013) و بسطهای ارایه شده برای آن در ساخت/اجرا (2007)، دولتی (2006) و نرم افزار (2013) از سویی و چارچوبها و استانداردهای کاربردی مدیریت ریسک (2009)، مدیریت ارزش اکتسابی (2011)، مدیریت شاکله (2007)، ساختار تجزیه کار (2006)، زمانبندی (2011)، برآورد پروژه (2010)، چارچوب توسعه شایستگی های مدیر پروژه (2007)، مدیریت تغییر (2013) از سویی دیگر، مجموعه ای بی نظیر از دانشها، استانداردها، چارچوبها و به روشها است که از سوی موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین شده اند.

هر کدام از این استاندادها و چارچوبها به منظور خاصی طراحی شده اند و شاید این سولات برای شما نیز پیش آمده باشد که:

کدام استانداردها و چارچوبهایی مناسب کسب و کار من است؟ چه بهبودهایی در کسب و کار من به وجود خواهند آورد؟ ترتیب و توالی به خدمت گرفتن آنها چگونه است؟ برای به خدمت گرفتن آنها چه الزاماتی را باید رعایت کنیم و چه پیشنیازهایی لازم است؟ چه تاثیری بر ساختار سازمانی، فرایندها، نقشها/مسئولیتها و حتی فرهنگ سازمانی برجای خواهند گذاشت؟ اگر در مواردی به خدمت گرفتنها این دانشها را بصورت پروژه کنیم سازو کار مورد نیاز چیست؟ متدلوژی انجام کار چگونه است؟ و برای به خدمت گرفتن آنها به چه منابعی نیاز داریم؟ و بسیاری از سوالات دیگر ..........

پاسخ صحیح به هر سوالی مستلزم شناخت کامل صورت مسئله است. در اینجا سخن از به کار گرفتن دانش در جهت بهبود کسب و کاری است که سازمان برای آن ایجاد شده است. به عبارتی تعریف دقیق صورت مسئله در اینجا در تعریف دقیق انتظارات سازمان در جهت توسعه و بهبود کسب و کار نهفته است!

اگر بصورت خلاصه سازمان را منظومه ای از افراد در نظر بگیریم که با بهره گیری از ابزارها و تکنیکهای مختلف به منظور دستیابی به هدفی معین با هم همکاری می کنند بنابراین هر گونه بهبودی میتواند تمامی این جوانب را متاثر سازد.

در اینجا در صدد تکرار این صحبت قدیمی نیستیم که برای تجویز داروی صحیح برای بیمار ابتدا باید عکسبرداریهای خاصی انجام داد چه اینکه تجربه نشان داده است که شناخت وضع موجود با رویکرد سنتی الزاما به شناخت کژی ها و نقاط ضعف نخواهد انجامید! در اینجا صحبت از شناخت نیازمندی است صحبت از این است که شناسایی کنیم که چه باید باشیم و نیستیم. و هنگامی که توانستیم تعریف دقیقی از خود و خواسته های خود داشته باشیم میتوانیم سراغ جواب دادن به سوالات مطرح شده برویم.

حتی اینکه به خدمت گرفتن این استانداردها و چارچوبها بایستی در قالب پروژه انجام پذیرد با خیر نیز به انتظارات سازمان بستگی دارد. تعریف چنین پروژه (های) زیربنایی همچون هر پروژه دیگری در قدم اول مستلزم توجیه طرح و پس از شناسایی هموندان پروژه، شناخت انتظارات و نیازهای آنان و نهایتا مستند سازی نیازمندیها است. تنها پس از این مرحله است که میتوان گستره پروژه را جهت استفاده از این استانداردها و چارچوبها تعیین نموده و با رویکردی مناسب و سازو کارهای متناسب اقدام به خدمت گرفتن آنها کرد و نهایتا آنچه که متاثر از نتایج پروژه است کسب و کار سازمان است.

به عبارتی نحوه و گستره بهره گیری از این استانداردها و چارچوبها با شناخت کسب و کار شروع شده و نهایتا کسب و کار را متاثر خواهد ساخت و این بدین معنی است که این دانشها با دانشهای مربوط به راهبری کسب و کار پیوندی ناگسستنی دارند و هرگز در سازمانهای متولی پروژه نمیتوان این دو را جدای از هم بهبود داد.

راهبری کسب و کار خود مقوله ای تخصصی است که تمامی جوانب از توسعه سازمان تا مدیریت فرایندهای کسب و کار را شامل می شود. موسسه آریانا با سالها تجربه در این زمینه میتواند با تلفیق هر دوی این حوزه ها در کنار سازمانهای محترم باشد. رویکرد آریانا تنها پرداختن به علوم و فنون مدیریت پروژه و ارایه خدمات جهت بکار گیری استانداردها و چارچویهایی که بدانها اشاره شده نیست نگاه ما مدیریت و راه برد کسب و کار است و در این مسیر با استفاده از خبره ترین متخصصین از تحلیل کسب و کار تا تدوین روشهای تخصصی مدیریتی و مدیریت پروژه ای در کنار شما هستیم.

آریانا یعنی: کلیه خدماتی که در زمینه مدیریت پروژه انتظار دارید + توسعه سازمان، تحلیل کسب و کار، مدیریت فرایندهای کسب و کار، ارایه راهکارهای مدیریتی و ...

 

دیگر خدماتی که میتوانید از آریانا بخواهید:

خدمات مدیریت طرح در قالب عامل چهارم پروژه ها

تهیه گزارش های توجیه فنی و اقتصادی طرح ها
مدیریت پروژه در قالب مشاور مدیریت

 

طراحی و استقرار نظام های یکپارچه

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

تهیه رویه ها و دستور العمل های عملیاتی و مدیریتی پروژه ها

استانداردسازی سیستم های مدیریت پورتفولیو پروژه بر اساس  استانداردهای منتشره PMI

طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه

پیاده سازی راه حل جامع مدیریت پروژه اوراکل (خاصتا با تلفیق Contract Management و P6)

 

ارائه مشاوره و خدمات مدیریتی پروژه ها

ارائه خدمات مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

ارائه خدمات مدیریت مهندسی پروژه

ارائه خدمات مدیریت زنجیره تامین پروژه

ارائه خدمات مدیریت ساخت/اجرا/نصب/عملیات پروژه

ارائه خدمات مدیریت هزینه پروژه

ارائه خدمات مدیریت ریسک پروژه

ارائه خدمات مدیریت کیفیت پروژه

 

انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

مطالعات استراتژیک پروژه ها

ارزیابی بلوغ پروژه ها و ممیزی پروژه ها در تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت پروژه

مطالعات اقتصادی و امکان سنجی پروژه ها

مطالعات ریسک پروژه ها

مطالعات مهندسی ارزش پروژه ها

 

خرید و پشتیبانی بسته های نرم افزاری مدیریت پروژه

خرید نسخه های اصلی بسته های نرم افزاری از جمله:

P6، Contract Management (Expedition)، Unifier، Risk Management، Comfar

نصب و راه اندازی نرم افزارها و پشتیبانی

ارائه آموزشهای خاص منظوره و استاندارد پریماورا، مایکروسافت و یونیدو

 

Strategy: Strategic management
PMBOK: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), PMI
Construction : Construction Extension to the PMBOK Guide, PMI
Government: Government Extension to the PMBOK Guide, PMI
Software: Software Extension to the PMBOK Guide, PMI
Agile: Agile Practices in Project Management, PMI
Program Management: The Standard for Program Management, PMI
Portfolio Management: The Standard for Portfolio Management, PMI
PMCD: Project Manager Competency Development Framework, PMI
Configuration: Practice Standard for Project Configuration Management, PMI
Estimating: Practice Standard for Project Estimating, PMI
Risk: Practice Standard for Project Risk Management, PMI
EVM: Practice Standard for Earned Value Management, PMI
WBS: Practice Standard for Work Breakdown Structures, PMI
Scheduling: Practice Standard for Scheduling, PMI
Organizational Project Management: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®), PMI
Organizational Change Management: Managing Change in Organizations: A Practice Guide, PMI
PMIS: Project Management Information System
KM: Knowledge Management
Organizational Development: Organizational Development
Human Resource: Human Resource Management
Organizational Structure: Organizational Structure, Role & Responsibilities
Business Administration: Business Administration
Business Process Management: Business Process Management, Business Analyzing, Business Process Modeling

CRM: Customer Relationship Management
SRM: Supplier Relationship Management

 

دانلود ARYANA’s Management Consulting Services Framework

خواندن 19566 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 31 شهریور 1394 ساعت 16:49
جوملا فارسی