فرایندهای مدیریت دعاوی پروژه

مدیریت دعوی در استانداردهای مدیریت پروژه (مهندس وحید آزادمنش)

در این کارگاه آموزشی مجموعه ای از استانداردها و مدل های داخلی و خارجی مدیریت دعاوی از جمله پیوست مدیریت ساخت موسسه PMI، مدل بلوغ مدیریت پروژهای پتروشیمی CPM3 و یک مدل بومی شده در سازمان های پیمانکاری عمومی (GC) ایرانی همراه با خصوصیات ، نقاط ضعف و قوت آن¬ها بررسی و تحلیل می شود.