مارس 5, 2018

آمادگی آزمون IPMA-ICB سطوح C&D

     
مارس 5, 2018

استاندارد مدیریت پروژه بر اساس۲۱۵۰۰ ISO

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
مارس 5, 2018

استاندارد زمانبندی و آمادگی آزمون PMI-SP

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
مارس 5, 2018

استاندارد مدیریت سبد پروژه و آمادگی آزمون PfMP

پیش ثبت نام
مارس 5, 2018

آمادگی آزمون مدیریت ریسک حرفه ای RMP

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
مارس 5, 2018

تشریح استاندارد و آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار PBA

پیش ثبت نام
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا