ژوئن 27, 2018
آموزش مجازی مدیریت پروژه pmp

مجازی

ژوئن 26, 2018

آموزش های درون سازمانی

ژوئن 23, 2018
خبرنامه

خبرنامه تیرماه ۱۳۹۷

خبرنامه تیر ماه ۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید  ۹۷دوره های تیر ماه                        
ژوئن 11, 2018

تفکر طراحی در مدیریت پروژه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
ژوئن 9, 2018
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات

مشاهده دوره
ژوئن 9, 2018

مشاهده دوره
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا