مرداد ۷, ۱۳۹۸

مدیریت ریسک پروژه در عمل

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
تیر ۱۲, ۱۳۹۸

تور تلفیقی PMBOK + PMP

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری