سپتامبر 30, 2019

توانایی تغییر دیدگاه کلید موفقیت در پروژه هاست

  رئیس­تان صدایتان میزند و شما انتظار دارید که یک پروژه خاص را به شما محول کند، پروژه­ای که از دید همکارانتان این برچسب ها را گرفته ” […]
سپتامبر 30, 2019

کارشناس امکان سنجی پروژه ها

پیش ثبت نام
سپتامبر 29, 2019

مدیریت هزینه پروژه EVM

پیش ثبت نام
سپتامبر 25, 2019

فرآیند اخذ گواهینامه های بین المللی

سپتامبر 23, 2019

کارگاه نرم افزار Primavera6.0 پیشرفته

تاریخ برگزاری : ۲ الی ۴ بهمن
سپتامبر 8, 2019

قانون برگزاری مناقصات

تاریخ برگزاری : ۳ و ۴ بهمن
سپتامبر 8, 2019

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری