مهر ۸, ۱۳۹۸

توانایی تغییر دیدگاه کلید موفقیت در پروژه هاست

  رئیس­تان صدایتان میزند و شما انتظار دارید که یک پروژه خاص را به شما محول کند، پروژه­ای که از دید همکارانتان این برچسب ها را گرفته ” […]
مهر ۳, ۱۳۹۸

فرآیند اخذ گواهینامه های بین المللی

شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

قانون برگزاری مناقصات

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری