ژانویه 15, 2020

چالش های ویژه مدیریت پروژه در قراردادهای قیمت ثابت Fixed Price

اجرای پروژه در قراردادهای قیمت ثابت، از دیگر پروژه ها ریسک بیشتری دارد. برای مثال هزینه یک پروژه با کارفرما توافق شده و معمولا بر اساس هزینه های […]
ژانویه 1, 2020

دوره ترفند های کاربردی نرم افزار پریماورا برای حرفه ای ها

تاریخ برگزاری : 15 بهمن ماه
حساب کاربری