مارس 29, 2020

بررسی آخرین تغییرات PMBOK ویرایش هفتم (Online)

تاریخ برگزاری :۱۹ اردیبهشت
مارس 8, 2020

مدیریت پروژه در موقعیت های بحرانی

مقدمه فعالیت های اجرا شده توسط شرکت ها می تواند به دو حوزه اصلی تقسیم شود. اولین حوزه مربوط به فعالیت های عملیاتی است و دیگری فعالیت های […]
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا