تیر ۸, ۱۳۹۹

تحلیل تاخیرات پروژه های EPCباPrimavera(آنلاین)

پیش ثبت نام
تیر ۵, ۱۳۹۹
هوش هیجانی پروژه

هوش اجتماعی ، ارتباطات و مدیران پروژه

طی تحقیقی در سال ۲۰۱۶، بیش از ۲۵۰ مدیر پروژه را بررسی کرد تا توانمندی شخصیتی مدیران پروژه را بسنجد. نتایج این مطالعه جالب بود. بر اساس این […]
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا