تیر ۸, ۱۳۹۹

تحلیل تاخیرات پروژه های EPCباPrimavera(آنلاین)

تاریخ : ۳و۴ مرداد
تیر ۸, ۱۳۹۹
مدیریت ریسک حرفه ای پروژه

مدیریت ریسک حرفه‌ای پروژه‌ها در عمل (کلاس آنلاین)

تاریخ : ۴و۶و۱۱و۱۳ مرداد
تیر ۷, ۱۳۹۹
مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه(کلاس آنلاین)

تاریخ : ۶و۷و۸و۱۳و۱۴و۱۵ مرداد
تیر ۵, ۱۳۹۹
هوش هیجانی پروژه

هوش اجتماعی ، ارتباطات و مدیران پروژه

طی تحقیقی در سال ۲۰۱۶، بیش از ۲۵۰ مدیر پروژه را بررسی کرد تا توانمندی شخصیتی مدیران پروژه را بسنجد. نتایج این مطالعه جالب بود. بر اساس این […]
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا