بهمن ۶, ۱۳۹۹

حفاظت شده: آزمون ارزیابی PRINCE2-استاد فرداد – سازمان تنظیم مقررات

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
دی ۲۷, ۱۳۹۹

مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) خلاصه مطالب آزمون – ژانویه ۲۰۲۱

مقدمه موسسه مدیریت پروژه (PMI) برای مدیران پروژه، مجوزی حرفه‌ای تحت عنوان مدیریت حرفه‌ای پروژه (PMP) ارائه می‌دهد. فرایندهای توسعه آزمون صدور گواهینامه حرفه‌ای PMI نسبت به سایر […]
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا