بهمن ۲۱, ۱۳۹۹

کتاب Agile نسخه چاپی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۹

کتاب PMI ACP Exam Prep نسخه چاپی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۹

کتاب PMP EXAM9th Edition نسخه چاپی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۹

کتاب PMP EXAM10th Edition نسخه چاپی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۹

کتاب PMBOK Guide 6th Edition نسخه چاپی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
مدیریت پروژه چابک AGILE

کارگاه مدیریت پروژه چابک Agile (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹
نرم افزار تخصصی MSP

کارگاه تخصصی نرم افزار MSP (کلاس آنلاین)

پیش نیاز
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹

نظرسنجی ۶

بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

نظرسنجی ۵

بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

نظرسنجی ۴

بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

نظر سنجی ۳

بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

نظر سنجی ۲

حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا