فروردین ۲۸, ۱۴۰۰
نرم افزار تخصصی MSP

کارگاه تخصصی نرم افزار MSP (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۱۷, ۱۴۰۰
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات

کارگاه عملی مدیریت ادعاClaimو آنالیز تاخیرات پروژه (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
آموزش تخصصی پریماورا

آموزش پریماورا پایهP6(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۱۲, ۱۴۰۰

آمادگی آزمون PMP (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا