شهریور ۹, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آزمون پایانی مدیریت پروژه چابک Agile آبان ماه ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۸, ۱۴۰۰

مهندس سیده ریحانه کاظمی

شهریور ۸, ۱۴۰۰

مهندس وحید زارع زاده

شهریور ۱, ۱۴۰۰

مهندس رضا مرادی

شهریور ۱, ۱۴۰۰

مهندس شروین کریمیان پور

شهریور ۱, ۱۴۰۰

دکتر الهه عزیزی

شهریور ۱, ۱۴۰۰

مهندس مهدی طهماسبی

مرداد ۲۷, ۱۴۰۰
طراحی سیستم کنترل مدارک مهندسی پروژه ها (DCC)با نرم افزار Access

کنترل اسناد مدارک مهندسی پروژه ها با Access( آنلاین)

پیش ثبت نام
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا