شهریور ۹, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آزمون پایانی مدیریت پروژه چابک Agile شهریور ماه ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۸, ۱۴۰۰

مهندس سیده ریحانه کاظمی

شهریور ۸, ۱۴۰۰

مهندس وحید زارع زاده

شهریور ۸, ۱۴۰۰

حفاظت شده: توسعه داشبوردهای سازمانی با Power BI – شهریور ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۷, ۱۴۰۰

حفاظت شده: کنترل اسناد مدارک مهندسی پروژه ها با Access – شهریور ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۷, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آموزش کارگاه تخصصی نرم افزار MSP شهریور ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۱, ۱۴۰۰

مهندس رضا مرادی

شهریور ۱, ۱۴۰۰

مهندس شروین کریمیان پور

شهریور ۱, ۱۴۰۰

دکتر الهه عزیزی

شهریور ۱, ۱۴۰۰

مهندس مهدی طهماسبی

شهریور ۱, ۱۴۰۰
آمادگی آزمون PBA

تشریح استاندارد و آمادگی آزمون PBA (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مرداد ۳۱, ۱۴۰۰
قانون برگزاری مناقصات

دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصات ( کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مرداد ۳۱, ۱۴۰۰

حفاظت شده: داشبورد مدیریتی در اکسل – استاد رحمتی توکل-شهریور ۱۴۰۰( فایل صوتی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰
نرم افزار تخصصی MSP

کارگاه تخصصی نرم افزار MSP (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰
برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک

برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک باPertmaster (آنلاین)

پیش ثبت نام
مرداد ۲۷, ۱۴۰۰
طراحی سیستم کنترل مدارک مهندسی پروژه ها (DCC)با نرم افزار Access

کنترل اسناد مدارک مهندسی پروژه ها با Access( آنلاین)

پیش ثبت نام
مرداد ۲۶, ۱۴۰۰
power bi

توسعه داشبوردهای سازمانی با Power BI(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مرداد ۲۴, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آموزش پریماورا پیشرفته primavera6 شهریور ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
مرداد ۱۷, ۱۴۰۰
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات

کارگاه عملی مدیریت ادعاClaimو آنالیز تاخیرات پروژه (کلاس آنلاین)

پیش ثیت نام
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا