آبان ۹, ۱۴۰۰

حفاظت شده: برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی حوزه نفت و گاز..-استاد باقرپور-تیر1401(فایل صوتی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک P6 Analysis(آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۰, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آزمون تشریح استاندارد و آمادگی آزمون PBA-مهر 1400

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.