دی ۱۴, ۱۴۰۰
نرم افزار تخصصی MSP

کارگاه تخصصی نرم افزار MSP (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
دی ۱۳, ۱۴۰۰
استاندارد PMBOK

تغییرات PMBOK به ویرایش هفتم (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
دی ۱۲, ۱۴۰۰

تدوین طرح کسب و کارBusiness Plan(آنلاین)

پیش ثبت نام
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا