شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

قانون برگزاری مناقصات

تاریخ :۲۸ و ۲۹ شهریور
فروردین ۱۶, ۱۳۹۸

دوره آموزش آمادگی آزمون PMP

تاریخ : ۳ الی ۵ و ۱۱ ،۱۲ ،۱۸،۱۹ مهر
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷

برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک با نرم افزار (Pertmaster)

تاریخ :۲۸ و ۲۹ شهریور
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

مدیریت هزینه پروژه EVM

تاریخ برگزاری : ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه
حساب کاربری