اسفند ۲۷, ۱۳۹۷

مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

تاریخ برگزاری : ۵ و ۶ دی ماه ۹۷
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

تاریخ برگزاری : ۱۶  و ۱۷ اسفند ماه ۹۷
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

تاریخ برگزاری :۱الی ۳ و ۱۵ الی ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ اسفندماه
دی ۱۴, ۱۳۹۶

دوره آمادگی آزمون PMP

تاریخ برگزاری :۸ الی ۱۰ , ۱۶ , ۱۷ , ۲۳ , ۲۴  اسفند ماه
حساب کاربری