مدیریت مالی / مدیریت هزینه / ارزیابی اقتصادی

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

دوره آموزشی تامین مالی پروژه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

مدیریت هزینه پروژه EVM

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

اصول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در پروژه‌های EPC

  تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها

تاریخ : ۱۹ الی ۲۱ و ۲۶ الی ۲۸ تیر
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : ۱۳ و۱۴ تیر
حساب کاربری