مباحث حقوقی، قراردادی . نظام فنی و اجرایی

شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

قانون برگزاری مناقصات

تاریخ :۲۸ و ۲۹ شهریور
مرداد ۸, ۱۳۹۷

مبانی حقوقی،فهرست بها،شرایط عمومی و خصوصی پیمان

تاریخ برگزاری :۲۶ الی ۲۸ تیر ماه
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷

دوره آموزشی متره و برآورد Cost Estimation

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تأمین کنندگان پروژه ها

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

کارگاه عملی مدیریت دعاوی (Claim) وآنالیز تاخیرات

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

ارزیابی پیشنهاد فنی- مالی مناقصات( TBE-CBE)

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

دوره ی آموزش قانون برگزاری مناقصات

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری