مباحث حقوقی، قراردادی . نظام فنی و اجرایی

تیر ۵, ۱۳۹۸
قراردادهای مطالعات و طراحی خدمات مشاوره ( نشریه 3418)

قراردادهای مطالعات و طراحی- خدمات مشاوره

مرداد ۸, ۱۳۹۷

مبانی حقوقی،فهرست بها،شرایط عمومی و خصوصی پیمان

تاریخ برگزاری :
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
متره و برآورد

متره و برآورد

تاریخ برگزاری : ۱آذر ماه
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
اصول و فنون تهيه پيشنهاد فني و مالي

اصول و فنون تهیه پیشنهاد فنی و مالی

اصول و فنون تهیه پیشنهاد فنی و مالی (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
تشخيص صلاحيت پيمانكاران و تأمين كنندگان پروژه ها

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تأمین کنندگان پروژه ها

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تأمین کنندگان پروژه ها (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

مدیریت ادعا و اصول CLAIM

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
مدیریت قرارداد‌های BOT، BOO، BOOT وPPP

مدیریت قرارداد‌های BOT، BOO، BOOT وPPP

مدیریت قرارداد‌های BOT، BOO، BOOT وPPP (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟

مبانی حقوقی قراردادهای خصوصی و دولتی

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
اصول تهیه و تنظیم قراردادها

اصول تهیه و تنظیم قراردادها

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟ (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
حضور موفق در مناقصات

حضور موفق در مناقصات .

تاریخ برگزاری :۲۱ شهریور ماه
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
آموزشی مبانی و مراحل عقد قراردادهای اجرای پروژه های EPC

قراردادهای طرح و ساخت

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری