مدیریت پروژه دوره های پیش رو

مشاهده ی سایر دوره های آموزشی مدیریت پروژه

شرکت در کلاس های آنلاین مدیریت پروژه آریانا

خدمات مدیریت پروژه آریانا

pmi-ipmi-i-hove

گواهینامه‌های موسسه PMI

با گواهینامه‌های موسسه PMI که برای تمام سطوح از تجربه طراحی شده‌اند، همواره یک گام بهینه به جلو برای ارتقاء و شتابدهی شغلی شما وجود دارد.

مدیریت پروژهمدیریت پروژه

آموزش

تامین و پشتیبانی نرم‌افزارهای مدیریت پروژه (MSP ، Primavera6.0 ، Power BI،Pertmaster) موسسه مدیریت پروژه آریانا، در طول ده سال گذشته به تامین و پشتیبانی نرم‌افزارهای اصل مدیریت پروژه

مدیریت پروژهمدیریت پروژه

فرآیند اخذ گواهینامه های بین المللی

امروزه اخذ گواهینامه های معتبر مدیریت پروژه در دنیا که نشان دهنده تسلط تام دارنده آن به حوزه های دانش و مهارت مدیریت پروژه است.

مدیریت پروژهمدیریت پروژه

خدمات مشاوره

مهمترین زمینه های کاری موسسه مدیریت پروژه آریانا به شرح زیر است: طراحی و استقرار نظام های یکپارچه ، ارائه مشاوره و خدمات مدیریتی پروژه ها

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱402

پاییز و زمستان

یادگیری همچنان ادامه دارد ……

آنلاین ،حضوری و درون سازمانی

مقالات

تیر 25, 1402

نظارت و کنترل پروژه: ابزارها و مراحل

پروژه‌ها عموما به فازهای مختلفی تقسیم می‌شوند تا مدیریت پذیرتر شوند. همه این فازها از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه نظارت و کنترل پروژه. نظارت و کنترل […]
اردیبهشت 30, 1402

راهنمایی برای رهبری اثربخش تیم‌ها

راهنمایی برای رهبری اثربخش تیم‌ها بپذیریم یا نه، این افراد هستند که پروژه‌ها را پیش می‌برند: درگیرشدن در جزئیات یک پروژه می‌تواند به تنها تمرکز هر مدیر پروژه‌ای […]

آریانا

پژوهش صنعتی آریانا
گروه پزوهش آریانا
هم آموز