اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟ (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
چگونه قرارداد پیمانکاری ساخت (قرارداد متعارف پیمانکاری) تنظیم کنیم؟

چگونه قرارداد پیمانکاری ساخت تنظیم کنیم؟

چگونه قرارداد پیمانکاری ساخت (قرارداد متعارف پیمانکاری) تنظیم کنیم؟ (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟ (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
حضور موفق در مناقصات

حضور موفق در مناقصات .

تاریخ برگزاری :۲۱ شهریور ماه
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

تاریخ برگزاری : ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۸
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

مدیریت هزینه و تدوین  PMS در پروژه های EPC

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی دروه های پیش رو
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
کنترل هزينه هاي پروژه با نرم‌افزار MS Excel

کنترل هزینه های پروژه با نرم‌افزار MS Excel

تاریخ برگزاری : ۲۵ الی ۲۷ مهر ماه ۹۷
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه ها (سازماندهی ، بودجه بندی و کنترل هزینه )

کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه

 با استفاده از مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت ارزش کسب شده (EVM) پیاده سازی بر روی یک پروژه واقعی (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
تجزيه و تحليل و تصميم گيري پروژه هاي سرمايه گذاري (ويژه مديران )

تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری پروژه های سرمایه گذاری (ویژه مدیران )

تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری پروژه های سرمایه گذاری (ویژه مدیران ) (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه

تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه

تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
تدوين طرح توجيهي سرمايه گذاري(Business Plan)

تدوین طرح توجیهی سرمایه گذاری

تدوین طرح توجیهی سرمایه گذاری(Business Plan) (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
مدیریت ریسک در پروژه های EPC

مدیریت ریسک در پروژه های EPC

تاریخ برگزاری : ۲۱ الی ۲۳ شهریور 
حساب کاربری