مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
برنامه ریزی و کنترل پروژه اکسل

مشاهده دوره
مرداد ۳, ۱۳۹۷

مشاهده دوره
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات

مشاهده دوره
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷

مشاهده دوره
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
تخفیف دوره های مدیریت پروژه آریانا

تخفیف ثبت نام
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

مشاهده دوره
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

مشاهده دوره
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا