بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

مشاهده دوره
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

مشاهده دوره
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
تخفیف دوره های مدیریت پروژه آریانا

تخفیف ثبت نام
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷

مشاهده دوره
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات

مشاهده دوره
مرداد ۳, ۱۳۹۷

مشاهده دوره
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
برنامه ریزی و کنترل پروژه اکسل

مشاهده دوره
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا