اسفند ۲۵, ۱۴۰۰
آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت دانش

مدیریت دانش کاربردی در مدیریت پروژه(کلاس آنلاین)

تاریخ : ۱۲و۱۳و۱۹و۲۰ خرداد
اسفند ۲۷, ۱۴۰۰
power bi

توسعه داشبوردهای سازمانی با Power BI(کلاس آنلاین)

تاریخ : ۸و۱۰و۱۲و۱۷و۱۹و۲۲و۲۴و۲۶ خرداد
اسفند ۲۹, ۱۴۰۰
مدیریت ریسک حرفه ای پروژه

مدیریت ریسک حرفه‌ای پروژه‌ها در عمل (کلاس آنلاین)

تاریخ :۲۹و۳۰ اردیبهشت و ۵و۶ خرداد
اسفند ۲۹, ۱۴۰۰

مدیریت هزینه پروژه با مدیریت ارزش کسب شدهEVM(آنلاین)

تاریخ : ۲۷و۳۰ اردیبهشت و ۳و۶ خرداد
فروردین ۱, ۱۴۰۱

ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌ها (کلاس آنلاین)

تاریخ : ۲۶و۲۸ اردیبهشت و ۲و۴ خرداد
فروردین ۲, ۱۴۰۱
مدیریت پروژه با اسکرام scrum

مدیریت چابک با رویکرد اسکرام(کلاس آنلاین)

۲۵و۲۷و۲۸ اردیبهشت و ۱و۳و۴و۸و۱۰ خرداد