مهر ۱۰, ۱۳۹۹
کنترل اسناد مدارک مهندسی پروژه ها DCC

کنترل اسنادومدارک مهندسی پروژه هاDCCدراکسل(کلاس آنلاین)

تاریخ :۸و۹و۱۵و۱۶ آبان
مرداد ۱۹, ۱۳۹۹
برنامه ریزی و کنترل پروژه اکسل

کاربرد اکسل دربرنامه ریزی و کنترل پروژه(کلاس آنلاین)

تاریخ :۱۱و۱۲و۱۸و۱۹ آبان
آذر ۴, ۱۳۹۸
اصول کاربردی مدیریت پروژه‌های EPC صنعتی

اصول کاربردی مدیریت پروژه‌های EPC صنعتی (کلاس آنلاین)

تاریخ : ۱۷و۱۹و۲۴و۲۶ آبان و ۱و۳ آذر
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
مستند سازی و گزارش نویسی حرفه ای در پروژه

کارگاه مستندسازی و گزارش نویسی در پروژه (کلاس آنلاین)

تاریخ : ۱۱و۱۲و۱۸و۱۹ آبان
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا