دی ۶, ۱۳۹۹
تامین مالی پروژه

دوره آموزشی تامین منابع مالی پروژه(کلاس آنلاین)

تاریخ : ۱و۲و۳و۸و۹و۱۰ بهمن
دی ۲, ۱۳۹۹
قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات ( کلاس آنلاین)

تاریخ :۲و۳و۹و۱۰ بهمن
دی ۱, ۱۳۹۹

مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شدهEVM(کلاس آنلاین)

تاریخ برگزاری : ۲و۳و۹و۱۰ بهمن
دی ۱, ۱۳۹۹
برنامه ریزی و کنترل پروژه اکسل

کاربرد اکسل دربرنامه ریزی و کنترل پروژه(کلاس آنلاین)

تاریخ : ۵و۷و۱۲و۱۴ بهمن
آذر ۲۸, ۱۳۹۹
آمادگی آزمون SP

مدیریت زمان و استاندارد مدیریت زمانبندیPMI-SP

تاریخ برگزاری :۴و۵و۱۱و۱۲و۱۸و۱۹و۲۵و۲۶ بهمن
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا