آوریل 20, 2020

نرم افزار تخصصی Primavera6.0 (کلاس آنلاین)

10 و ۱۱ و ۱۲ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ خرداد
نوامبر 12, 2019

ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌ها (کلاس آنلاین)

تاریخ برگزاری: ۱۹و ۲۰ و ۲۶ و ۲۷ خرداد
اکتبر 21, 2019
dcc

کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها DCC در اکسل (کلاس آنلاین)

تاریخ : ۲۲و۲۳و۲۶و۲۷ خرداد
سپتامبر 19, 2019

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6th (آنلاین)

تاریخ : شروع دوره از ۲۵ خرداد
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا