ژانویه 1, 2020

دوره ترفند های کاربردی نرم افزار پریماورا برای حرفه ای ها

تاریخ برگزاری : 15 بهمن ماه
سپتامبر 23, 2019

کارگاه نرم افزار Primavera6.0 پیشرفته

تاریخ برگزاری : ۲ الی ۴ بهمن
سپتامبر 8, 2019

قانون برگزاری مناقصات

تاریخ برگزاری : ۳ و ۴ بهمن
مارس 5, 2018

تشریح استاندارد و آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار PBA

تاریخ برگزاری : ۲ الی ۴ و ۱۰ و ۱۱ بهمن
حساب کاربری