نوامبر 16, 2019

مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه(آنلاین)

۲۷و۲۸و۲۹و۳۱ فروردین، ۱و۲ اردیبهشت
سپتامبر 29, 2019

مدیریت هزینه پروژه EVM (آنلاین)

پیش ثبت نام
سپتامبر 19, 2019

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6th (آنلاین)

شروع از ۷ اردیبهشت (یکشنبه و سه شنبه)
سپتامبر 18, 2019

دوره آموزش آمادگی آزمون PMP

۲۷ الی ۲۹ فروردین و۳ الی ۵ و۱۲ اردیبهشت
مارس 21, 2019

کارگاه آموزشی تخصصی نرم افزار MSP (آنلاین)

تاریخ شروع دوره ۳ اردیبهشت ماه
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا