مرداد ۲۴, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آموزش پریماورا پیشرفته primavera6 شهریور ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
مرداد ۳۱, ۱۴۰۰

حفاظت شده: داشبورد مدیریتی در اکسل – استاد رحمتی توکل-شهریور ۱۴۰۰( فایل صوتی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۷, ۱۴۰۰

حفاظت شده: آموزش کارگاه تخصصی نرم افزار MSP شهریور ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۷, ۱۴۰۰

حفاظت شده: کنترل اسناد مدارک مهندسی پروژه ها با Access – شهریور ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
شهریور ۸, ۱۴۰۰

حفاظت شده: توسعه داشبوردهای سازمانی با Power BI – شهریور ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا