مهر ۱, ۱۴۰۰

حفاظت شده: کارگاه تخصصی نرم افزار MSP دی ۱۴۰۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
آبان ۹, ۱۴۰۰

حفاظت شده: کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار پایه-استاد سعادتی آبان ۱۴۰۰(فایل صوتی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
آبان ۱۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: توسعه داشبوردهای سازمانی با Power BI – استاد زارع زاده دی ماه ۱۴۰۰(فایل صوتی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا