مباحث حقوقی، قراردادی . نظام فنی و اجرایی

نوامبر 22, 2019

دوره متره و برآورد (حوزه ساخت)

پیش ثبت نام
اکتبر 24, 2019

کارگاه عملی مدیریت دعاوی (Claim) وآنالیز تاخیرات

پیش ثبت نام
اکتبر 23, 2019

قوانین بیمه در قراردادهای پیمانکاری

پیش ثبت نام
اکتبر 2, 2019

مبانی حقوقی،فهرست بها،شرایط عمومی و خصوصی پیمان

پیش ثبت نام
سپتامبر 8, 2019

قانون برگزاری مناقصات

تاریخ برگزاری : ۳ و ۴ بهمن
مارس 12, 2018

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تأمین کنندگان پروژه ها

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
مارس 10, 2018

ارزیابی پیشنهاد فنی- مالی مناقصات( TBE-CBE)

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری