مباحث حقوقی، قراردادی . نظام فنی و اجرایی

دسامبر 8, 2019

قانون برگزاری مناقصات

پیش ثبت نام
نوامبر 22, 2019

دوره متره و برآورد (حوزه ساخت)

پیش ثبت نام
اکتبر 23, 2019

قوانین بیمه در قراردادهای پیمانکاری

پیش ثبت نام
اکتبر 2, 2019

مبانی حقوقی،فهرست بها،شرایط عمومی و خصوصی پیمان

پیش ثبت نام
سپتامبر 24, 2019

کارگاه عملی مدیریت دعاویClaimوآنالیز تاخیرات (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مارس 12, 2018

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تأمین کنندگان پروژه ها

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
مارس 10, 2018

ارزیابی پیشنهاد فنی- مالی مناقصات( TBE-CBE)

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا