مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه

اکتبر 16, 2019

طرح ریزی و توسعه PMO

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اکتبر 15, 2019

مدیریت ریسک پروژه در عمل

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اکتبر 11, 2019

داده کاوی Data Mining(رویکرد ساختار پروژه ای)

پیش ثبت نام
می 20, 2019

کارگاه مستندسازی و گزارش نویسی در پروژه

پیش ثبت نام
آگوست 6, 2018

نقشه راه آینده مدیریت پروژه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
ژوئن 11, 2018

تفکر طراحی در مدیریت پروژه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
آوریل 9, 2018

مدیریت ارتباطات و ذینفنعان

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
آوریل 9, 2018
مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه

مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
آوریل 9, 2018

کارگاه مستندسازی پروژه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا