استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
مدیریت سبد پروژه PFMP

استاندارد مدیریت سبد پروژه و آمادگی آزمون PfMP

پیش ثبت نام
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
iso21500-1

استاندارد مدیریت پروژه بر اساس۲۱۵۰۰ ISO

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
آمادگی آزمون

آمادگی آزمون IPMA-ICB سطوح C&D

     
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
گواهینامه بین المللی PHRI

آمادگی آزمون منابع انسانیPHRi(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۴, ۱۳۹۸
دوره آموزش آمادگی آزمون ACP

آموزش آمادگی آزمون ACP (کلاس آنلاین)

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
مرداد ۱۷, ۱۳۹۹
کارگاه راه اندازی دفتر مدیریت پورتفولیوPFMO

کارگاه راه اندازی دفتر مدیریت پورتفولیوPFMO (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
شهریور ۴, ۱۳۹۹
مدیریت پروژه حرفه ای بر اساس استاندارد ICB4

مدیریت پروژه حرفه ای ICB4(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۶, ۱۳۹۹
pmp

دوره آموزشی نکات ویژه آزمون pmp (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۳, ۱۳۹۹

تور تلفیقی PMBOK + PMP (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۳۰, ۱۳۹۹
مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP

آمادگی آزمون مدیریت ریسک حرفه ای RMP(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
شهریور ۲۳, ۱۴۰۰

مدیریت پروژه،طرح و پورتفولیو ISO 21504:2020(آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۱۶, ۱۴۰۰
آمادگی آزمون SP

آموزش جامع برنامه ریزی حرفه ای پروژهPMI-SP(آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۱۷, ۱۴۰۰

مدیریت پروژه بااستاندارد PMBOK7th(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۱۹, ۱۴۰۰
مدیریت پروژه برای استارت آپ ها

مدیریت پروژه برای استارت آپ ها (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۲۹, ۱۴۰۰

آمادگی آزمون اسکرام مستر حرفه‌ای PSM1(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
دی ۵, ۱۴۰۰
آمادگی آزمون PBA

تشریح استاندارد و آمادگی آزمون PBA (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
بهمن ۶, ۱۴۰۰

آموزش مدیریت پروژه PRINCE2 (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
بهمن ۷, ۱۴۰۰

آموزش آمادگی آزمون PMI PMP(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۲, ۱۴۰۱
مدیریت پروژه با اسکرام scrum

مدیریت چابک با رویکرد اسکرام(کلاس آنلاین)

۲۵و۲۷و۲۸ اردیبهشت و ۱و۳و۴و۸و۱۰ خرداد
فروردین ۲, ۱۴۰۱

 مدیریت پروژه Agile+PMBOK(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۷, ۱۴۰۱
استاندارد PMBOK

تغییرات PMBOK به ویرایش هفتم (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۲۱, ۱۴۰۱
مدیریت پروژه چابک AGILE

کارگاه مدیریت پروژه چابک Agile (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام