مدیریت مالی / مدیریت هزینه / ارزیابی اقتصادی

نوامبر 12, 2019

ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری

پیش ثبت نام
اکتبر 26, 2019

دوره آموزشی تامین منابع مالی پروژه

پیش ثبت نام
اکتبر 3, 2019

کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
سپتامبر 30, 2019

کارشناس امکان سنجی پروژه ها

پیش ثبت نام
سپتامبر 29, 2019

مدیریت هزینه پروژه EVM

پیش ثبت نام
آگوست 11, 2019
ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری

مدیریت مالی ، حسابداری و هزینه در پروژه

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
حساب کاربری