فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار MSP

تاریخ برگزاری : پیش ثبت نام
آذر ۹, ۱۳۹۹
پکیج نرم افزاری Decision Tools نرم افزار تصمیم گیر و ارزیابی ریسک

ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با نرم افزارRisk@(حضوری)

پیش ثبت نام
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک P6 Analysis(آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۹, ۱۴۰۰

BIM با نرم افزار 2017 Synchro Pro(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۱۷, ۱۴۰۰

برنامه ریزی و کنترل پروژه در سایت پروژه های اجرایی

پیش ثبت نام
آبان ۱۸, ۱۴۰۰

تحلیل تاخیرات پروژه های EPCباPrimavera(آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۲۸, ۱۴۰۰

دوره کاربرد مدیریت پروژه چابک در اکسل (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
بهمن ۲, ۱۴۰۰
پریماورا primavera

ترفند های کاربردی پریماورا برای حرفه ای ها(آنلاین)

پیش ثبت نام
بهمن ۳, ۱۴۰۰

دوره آموزش کاربرد EVM در اکسل(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
بهمن ۴, ۱۴۰۰
طراحی سیستم کنترل مدارک مهندسی پروژه ها (DCC)با نرم افزار Access

کنترل اسناد مدارک مهندسی پروژه ها با Access( آنلاین)

پیش ثبت نام
بهمن ۱۱, ۱۴۰۰

آموزش نکته ها و ترفندها در MSP (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰
کنترل اسناد مدارک مهندسی پروژه ها DCC

کنترل اسنادومدارک مهندسی پروژه هاDCCدراکسل(آنلاین)

پیش ثبت نام
اسفند ۲۷, ۱۴۰۰
power bi

توسعه داشبوردهای سازمانی با Power BI(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
اسفند ۲۹, ۱۴۰۰
مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۴, ۱۴۰۱
excel-dashbord

داشبورد مدیریتی در Excel (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۱۰, ۱۴۰۱
نرم افزار تخصصی MSP

کارگاه تخصصی نرم افزار MSP (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
فروردین ۲۳, ۱۴۰۱
برنامه ریزی و کنترل پروژه اکسل

کاربرد اکسل دربرنامه ریزی و کنترل پروژه(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
خرداد ۴, ۱۴۰۱

داشبورد سازی با ابزار هوش تجاری در اکسل(کلاس آنلاین)

23و24و30و31 تیر
خرداد ۶, ۱۴۰۱

مدیریت پروژه های چابک Agile با جیرا Jira (آنلاین)

تاریخ : 15و16و18و22و23و25 تیر
خرداد ۱۰, ۱۴۰۱

برنامه ریزی و مدیریت پروژه با کاربست نظریۀ محدودیت ها (TOC)

پیش ثبت نام
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱
آموزش تخصصی پریماورا

آموزش نرم افزار پریماورا پایه(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه

برنامه ریزی وکنترل پروژه کاربردی حوزه نفت و..(آنلاین)

تاریخ : 12و14و16و19و21و23 تیر
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
اصول کاربردی مدیریت پروژه‌های EPC صنعتی

اصول کاربردی مدیریت پروژه‌هایEPCصنعتی(آنلاین)

تاریخ : 11و13و15و18و20و22و25و27 تیر