مهر ۲, ۱۴۰۰

ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌ها (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۴, ۱۴۰۰

آموزش آمادگی آزمون PMI PMP(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسکOracle P6Risk Analysis(آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۵, ۱۴۰۰
کنترل اسناد مدارک مهندسی پروژه ها DCC

کنترل اسنادومدارک مهندسی پروژه هاDCCدراکسل(آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۷, ۱۴۰۰

کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار پایه (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۷, ۱۴۰۰
excel-dashbord

داشبورد مدیریتی در Excel جنرال (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۹, ۱۴۰۰
نرم افزار تخصصی MSP

کارگاه تخصصی نرم افزار MSP (کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
مهر ۱۹, ۱۴۰۰

 مدیریت پروژه Agile+PMBOK(کلاس آنلاین)

پیش ثبت نام
آبان ۱۹, ۱۴۰۰
آمادگی آزمون SP

آموزش جامع برنامه ریزی حرفه ای پروژهPMI-SP(کلاس آنلاین)

۴و۵و۱۱و۱۲و۱۸و۱۹و۲۵و۲۶ دی و ۲ بهمن
آبان ۱۹, ۱۴۰۰

پریماورا پیشرفته primavera6(کلاس آنلاین)

تاریخ : ۲۴و۲۵و۲۶ آذر و ۱و۲و۳ دی
آبان ۲۰, ۱۴۰۰
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات

کارگاه عملی مدیریت ادعاClaimو آنالیز تاخیرات پروژه (کلاس آنلاین)

تاریخ : ۲۴و۲۵و۲۶ آذر و ۱و۲و۳ دی
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا