مهر ۱, ۱۴۰۰
مدیریت پروژه چابک AGILE

کارگاه مدیریت پروژه چابک Agile (کلاس آنلاین)

تاریخ : ۱۹و۲۰و۲۱و۲۶و۲۷و۲۸ آبان
حساب کاربری
مشاوره آنلاین مدیریت پروژه آریانا