دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۳۹۷         دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳۹۷          دانلود بروشور تفصیلی دوره های 

                                                    

عنوان دورهمدتزمانبندیقیمت- تومان
کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار پریماورا 6.0 (پیشرفته )3روز4 الی 6 مهر ماه 9537500
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 4روز
4 و 5 و 12 و 13 مهر ماه 11,935,500
کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار msp3روز11 الی 13 مهر 15,260,000
ارزیابی اقتصادی پروژه ها 2روز
19و 20 مهر 7,183,100
مدیریت هزینه و تدوین PMS در پروژه های EPC2روز
19و 20 مهر 7,183,100
دوره آمادگی آزمون PMP 7روز
25 الی 27 مهر و 3 و 4 و 10 و 11 ابان 19,075,000
کنترل هزینه در اکسل 3روز
25 الی 27 مهر 9,537,500
آشنایی با مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و سازمانی ((OPM3, PEM, PMMM,…2روز
26 و 27 مهر 7,183,100
کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار پریماورا 6.0 (پایه و پیشرفته )6روز
2 الی 4 آبان و 7 الی 9 آذر 16,786,000
آشنایی با استاندارد جدید ISO215003روز
2 الی 4 آبان 9,537,500
دوره آشنایی کامل با متدولوژی جدید مدیریت پروژه : P3.Express3روز
2 الی 4 آبان 9,537,500
کارگاه مدیریت دعاوی و اصول claim2روز
3 و 4 آبان 7,183,100
کارشناس حرفه ای در اکسل2روز
3 و 4 آبان 7,183,100
PRINCE2 prtactitioner3روز
9 الی 11 آبان 9,537,500
کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار msp 6روز
23 الی 25 آبان و 30 آبان و 1 و 2 آذر 15,260,000
کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه با استفاده از مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت ارزش کسب شده (EVM) پیاده سازی بر روی یک پروژه واقعی2روز
24 و 25 آبان 7,183,100
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK8روز
23 الی 25 و 30 آبان و 1 و 2 و 7 و8 آذر 20,383,000
استاندارد مدیریت سبد پروژه و آمادگی آزمون PfMP5روز
16 الی 18 و 24 و 25 آبان 13,407,000

 

 

حساب کاربری